Viikko näkyvyyttä –kilpailun arvonnan säännöt:

 

1. Järjestäjä

Digita Oy, Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”)

Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: communications@digita.fi

 

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua elinkeinonharjoittajat, lukuun ottamatta niitä Järjestäjän kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tai Järjestäjän alihankkijoita, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen.

Kuluttajat eivät saa osallistua arvontaan.

 

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 11.11.2013 ja päättyy 31.12.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

 

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan osoitteessa: www. digita.fi/kanava täyttämällä arvontalomake.

Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana arvontalomakkeen asianmukaisesti täyttäneet elinkeinon-harjoittajat. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

Osallistujat vastaavat kaikista kustannuksistaan, jotka liittyvät tähän arvontaan osallistumisesta ja palkintojen vastaanottamisesta tai niiden käyttämisestä mukaan lukien lähetettävän sisällön tuottamisesta ja tarvittavista luvista sekä niiden hakemisesta aiheutuneet kustannukset. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

 

5. Palkinnot

Arvonnan pääpalkintona arvotaan kaikkien osallistujien kesken yksi lahjakortti, joka oikeuttaa voittajan hankkimaan Järjestäjältä noin tuhannenviidensadan (1500) euron arvoisen lähetyspalvelun myöhemmin sovitussa Järjestäjän mediassa (netti-tv, nettiradio, lyhytaikainen Teemaradio, Estradi-lähetys).

 

Lahjakortti on voimassa ja se on käytettävä 31.12.2014 mennessä. Palkinnon arvon on noin 1500€.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa.  Muita palkintoja ei jaeta.

 

6. Arvonnat

Voittaja arvotaan 15.1.2014 ja voitosta ilmoitetaan arvontalomakkeessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa Järjestäjä.  Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla sekä mahdollisen yhteistyökumppanin markkinointimateriaalissa. Lisäksi kaikille kilpailuun osallistuneille voidaan lähettää sähköpostilla tieto kilpailun tuloksista. Järjestäjä voi käyttää voittajaa ja voittajan lahjakortilla hankkiman palvelun toteutusta referenssinä.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arvonta todennäköisyyksien muuttamiseksi.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnosta.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkintona olevan palvelun käyttämiseen sovelletaan Digita Oy:n palveluiden yleisiä toimitusehtoja.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

 

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

 

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.  Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

Digita henkilötietolaki. >>Tulosta
Ajankohtaista Digitasta  
Digita Info - Kuluttajapalvelu  
Katso television ja radion peittoalueet  
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä