Digita - Vastuullista toimintaa maankattavasti 

Vastuullisuus Digitassa

Digitassa yhteiskuntavastuu on kiinteä osa liiketoimintaa. Koko ydintoimintamme perustuu radio- ja tv-ohjelmat tasapuoliseen välittämiseen kaikille suomalaisille koko maassa vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi digitalaisten tärkein tehtävä on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisten elämysten mahdollistajana.

Meillä on kolme toimintatapaa yli muiden: 
  1. pidämme asiakkaille ja toisillemme annetut lupaukset, 
  2. jokaikisen digitalaisen asenne on ratkaisevassa asemassa ja 
  3. tiedämme, että yhteistyöllä ja kannustamisella saamme ihmeitä aikaa. 
Vastuullinen yritystoimintamme perustuu digitalaisten tapaan ajatella ja toimia. Vastuullisuus on koko Digitan organisaation läpäisevä ajattelutapa. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä huomioimme taloudellisen vastuun lisäksi sekä sosiaalisen että ympäristövastuun.

Olemme mukana myös alan kotimaisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä standardoinnissa sekä standardoinnin kehittämisessä. Haluamme toiminnallamme aktiivisesti parantaa olosuhteita yhteiskunnassa. Nämä asiat luovat perustan koko organisaatiomme digitalaiseen tapaan toimia.

Vastuullisuuden periaatteet

Taloudellinen vastuu

Digitan vastuu yrityksenä on toimia kannattavasti ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kannattava toiminta takaa vakavaraisuuden, mikä vaikuttaa niin henkilöstöön, asiakkaisiin kuin eri sidosryhmiinkin. Digita on luotettava kumppani ja toimittaja asiakkailleen, vakavarainen yritys ja turvallinen työnantaja. Luomme toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä lisäarvoa niin asiakkaille kuin omistajillekin. Taloudellinen vastuu nivoutuu saumattomasti yhteen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kanssa.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun tärkeimmät osa-alueet meille digitalaisille ovat asiakastyytyväisyys, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä yritysturvallisuus. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvokas palaute on avain toimintamme kehittämiseen.

Oman henkilöstömme kehittyminen, viihtyvyys, terveys ja työturvallisuus ovat avainasioita, jotka ovat pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä. Suunnitelmallinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen on yksi Digitan henkilöstöpolitiikan keskeisiä painopistealueita. Kehittymistä ja uudistumista palvelevat myös uudet kehitysideat ja aloitteet. Digitalaisten työturvallisuus on omistajillemme äärimmäisen tärkeää.

Yritysturvallisuus tukee yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan jatkuvuutta varmistamalla, että turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä vastaan suojaudutaan.

Ympäristövastuu

Merkittäviä ympäristönäkökohtia toiminnassamme ovat energiatehokkuus, logistiikka sekä jätehuolto ja kierrätys. Haluamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ympäristönvaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Keskeisiä periaatteita ovat kestävän kehityksen periaate ja ympäristöystävällinen elinkaarimalli, joita prosessimainen toimintatapamme ja toimintajärjestelmämme tukevat.

Digita on mukana myös Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry:n koordinoimassa Vihreä ICT -hankkeessa, joka haastaa kaikki Suomessa toimivat ICT-alan yritykset mukaan ympäristötoimintaan teemalla ”Enemmän ICT:tä, vähemmän päästöjä”.

Omistaja sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

First State Investments (FSI) osti Digitan TDF:ltä vuonna 2012. FSI on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1.3.2007 ja sen sijoitushorisontti on yli 20 vuotta. Omistajana FSI antaa Digitan operatiiviselle johdolle suurta vapautta kasvaa vastuullisesti, kehittää liiketoimintaa ja Suomelle tärkeää infrastruktuuria.