Digita auttaa tarvittaessa tuulivoimapuistojen sijaintisuunnittelussa esimerkiksi tuottamalla mittaustietoa optimaaliset suojaetäisyyksistä tai maksimikorkeuksista.

Digitan tuulivoimaratkaisut

Näkyvyysaluelausunto

YVA- ja kaavoitusprosessien mukaiset viranomaisen pyytämät lausunnot  ELY-keskuksille ja tuulivoimalayhtöille sekä muille tahoille.

Tuulimittaus Digitan omissa mastoissa

Vuokraamme mittausantureille tilaa järeistä mastoistamme 38 paikkakunnalla. Mastoista valtaosa on 150 - 320 metriä korkeita ja mahdollistavat hyvät olosuhteet tuulimittauksille. Asennamme tuulimittausanturit tarvittaessa palveluna.

Monipuoliset ja puolueettomat tuulivoimamittaukset kaikkialla Suomessa

Laajemmat toiminnan aikaisista mittaustutkimuksista yksittäisten talouksien häiriötutkimuksiin. Tilaukset suoritetaan mittausautolla tai Digitan DigitaPRO-kumppanuusverkoston jäsenyritysten toimesta.

Häirionkorjauspalvelu

Mittaustulosten tai katsojapalautteen perusteella voidaan suositella myös niin kutsuttua täytelähetinratkaisua. Digita kokoaa valmiin alilähetinpaketin, jolla ratkaistaan alueelliset vastaanotto-ongelmat. Digita hankkii täytelähettimen vaativat taajuusluvat.

Vastaanotto- ja lähetinantennit asennetaan esimerkiksi erikseen pystytettävään mastoon. Tuulivoimayhtiö toimittaa laitteiston tarvitseman sähkön.

Antennien uudelleensuuntaukset

DigitaPRO logo

Kotitalouksien antennien uudelleensuuntaukset tehdään yhteistyössä paikallisen DigitaPRO-antenniurakoitsijan kanssa. Lista Digitan antenniurakoitsijakumppaneisat löytyy sivuiltamme osoitteesta www.digita.fi/digitaPRO .

Valvontapalvelut 24/7

Digitan verkonhallintakeskus Helsingin Pasilassa tarjoaa ammattitaitoista alvontapalvelua erilaisille kiinteistö-, prosessi-, lähetys- ja mediajärjestelmille.

Osaava henkilökunta on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. 

Digita suunnittelee ja toteuttaa valvontapalvelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Digitalla on käytössään vankan ammattitaidon lisäksi nykypäivän parhaiden käytäntöjen mukaiset teknologiat ja toimintatavat, joilla taataan toimiva ympäristö reaaliaikaiseen
luotettavaan valvontaan.Voimme tarjota myös valvontajärjestelmien
suunnittelun ja toteutuksen yksilöllisenä erillisratkaisuna asiakkaan tarpeiden mukaan.

Valvontapalveluun on yhdistettävissä myös viankorjauspalvelu.

Tiedonsiirto ja tietoliikenneratkaisut

Tietoliikennepalvelut, karttaTuulivoimapuiston tiedonsiirtoyhteydet voidaan kytkeä joko kiinteällä yhteydellä tai radiolinkeillä Digitan maankattavaan tiedonsiirtoverkostoon.

Digitalla on vuosikymmenien vankka kokemus turvakriittisten tietoliikenneratkaisujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Digitan tietoliikennepalveluista löytyy kattavat ratkaisut  erilaisten  tietoliikenneratkaisujen toteuttamisesta - audion ja videon siirtoratkaisuista aina perinteisiin tietoliikenneyhteyksiin. Asiantuntemuksemme on asiakkaan käytössä myös tietoliikennetarpeiden määrittämisessä ja suunnittelussa.

Digitan tuulivoimaratkaisujen hyödyt

Digitan tuulivoimapalveluiden avulla voidaan selvittää ennakoivasti tuulivoimalan aiheuttamia mahdollisia häiriöitä tv- ja radiolähetyksiin. Mahdollisessa ongelmatilanteessa Digita voi ratkaista eri keinoin vastaanottoon liittyvät haasteet ennakkoon.

Digitan ratkaisu antaa asiakkaalle mahdollisuuden suunnitelmallisesti edetä oman liiketoimintansa kehittämisessä ja edesauttaa positiivisen imagon kehittymistä. Digitan ratkaisujen avulla tuulivoimalatoimijoilla on mahdollisuus keskittyä olennaiseen omassa liiketoiminnassaan ja ennakoimalla säästää mahdollisissa lisäinvestoinneissa ongelmatilanteen ratkaisussa.